TEL: +352 47 96 27 32
Français Deutsch
Mardis littéraires

On the first Tuesday of each month, writers’ lectures take place at the Cité Bibliothèque at 18:30 o’clock.  

Program September 2019 - 2020      file.jpg

24/09/19    Joseph Kayser: "De Mann, deen ëmmer laacht"                                                                                Auditorium Henri Beck   
16/10/19  Vea Kaiser : "Rückwärtswalzer"  Cité Auditorium 
22/10/19 Romain Jeblick : "Déi Nordesch Mythen" Auditorium Henri Beck
19/11/19 Jean Schoos : "De René Fischbach an den Dickweiler Krees"  Auditorium Henri Beck
26/11/19 Jean Back : Lesung - Auszüge aus verchiedenen Werken Auditorium Henri Beck
21/01/20 Claude Schmit Auditorium Henri Beck


Practical information:

 

Cite Auditorium (small) Entrée salle Henri Beck (small)

The entrance to the Cité Auditorium in front of the "Cercle"

The entrance to the Henri Beck Auditorium of the "Cercle"